ΟΣΕΓΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ


Υποβολή Αίτησης Ανάκτηση Αίτησης Έλεγχος Αποτελέσματος
Ε.Σ.Π.Α. Logo
W3C valid