Απολογιστικό Ιωαννίνων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων Γεωργικών Οργανώσεων Ελλάδας (Ο.Σ.Ε.Γ.Ο.), πραγματοποίησε την Τετάρτη 04 Μαρτίου 2020, στις 18:00, στο Συνεδριακό Κέντρο Περιφέρειας Ηπείρου, Στοά Σάρκα (Ν. Ζέρβα 28-30) ενημερωτική εκδήλωση για την Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζόμενων στις Αγροτικές Οργανώσεις της Χώρας», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το έργο υλοποιείται και στις 13 περιφέρειες της χώρας και περιλαμβάνει την υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης (Προώθηση Εξαγωγών Και Εξαγωγικό Μάρκετινγκ Αγροδιατροφικών Προϊόντων, Συμμόρφωση με πρότυπα συστήματα τυποποίησης Αγροδιατροφικών Προϊόντων) και την Πιστοποίηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτωντων στη βάση του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024. Ωφελούμενοι της Πράξης είναι 1.250 εργαζόμενοι (με σχέση εξαρτημένης εργασίας) σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης), ή εποχικά εργαζόμενοι.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης των Αιτήσεων της Ο.Σ.Ε.Γ.Ο. στην ιστοσελίδα της ΟΣΕΓΟ: katartisi.osego.gr μέχρι και τη Δευτέρα 16/03/2020.

Στην ημερίδα μίλησε η Γενική Γραμματέας της Ο.Σ.Ε.Γ.Ο – κυρία Ελένη Δημητρίου, παρουσιάσθηκε το πρόγραμμα από την Υπεύθυνη Παρακολούθησης Φυσικού Αντικειμένου – κυρία Αντουέλα – Έλλη Βαγγέλη, ακολούθησαν εισηγήσεις των κυρίων Κότογλου Δημήτρη - Στέλεχος Παραγωγής του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων «η Πίνδος» - και κυρίου Πατούνα Ιωάννη - Σύμβουλο Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων «η Πίνδος» - καθώς παρουσιάσθηκαν μέρη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τον εκπρόσωπο αναδόχου των υποέργων 2,3,4,5 και 6 - κύριο Αθανάσιο Αγραφιώτη. Επιπλέον, στην εκδήλωση παρεβρέθηκαν ο κύριος Παναγιώτης Κυρτσιάς - Ταμίας της Ο.Σ.Ε.Γ.Ο. - καθώς και ο κύριος Ιωάννης Ντάλας - μέλος του Δικοικητικού συμβουλίου της Ο.Σ.Ε.Γ.Ο. -. Τέλος, αναπτύχθηκε συζήτηση σχετικά με τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου, τις ενέργειες Κατάρτισης και πιστοποίησης, τη διαδικασία και τις προυποθέσεις συμμετοχής των υποψήφιων ωφελούμενων αλλά και για το περιβάλλον της σύγχρονης αγοράς εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα καθώς και τις σύγχρονες τάσεις του αγροδιατροφικού κλάδου.


Απολογιστικό Δελτίο Τύπου Ιωαννίνων

Ε.Σ.Π.Α. Logo
W3C valid