Απολογιστικό Θεσσαλονίκης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων Γεωργικών Οργανώσεων Ελλάδας (Ο.Σ.Ε.Γ.Ο.), πραγματοποίησε την Παρασκευή 06 Μαρτίου 2020, στις 18:30, στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, (Αριστοτέλους 32) ενημερωτική εκδήλωση για την Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζόμενων στις Αγροτικές Οργανώσεις της Χώρας», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το έργο υλοποιείται και στις 13 περιφέρειες της χώρας και περιλαμβάνει την υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης (Προώθηση Εξαγωγών Και Εξαγωγικό Μάρκετινγκ Αγροδιατροφικών Προϊόντων, Συμμόρφωση με πρότυπα συστήματα τυποποίησης Αγροδιατροφικών Προϊόντων) και την Πιστοποίηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτωντων στη βάση του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024. Ωφελούμενοι της Πράξης είναι 1.250 εργαζόμενοι (με σχέση εξαρτημένης εργασίας) σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης), ή εποχικά εργαζόμενοι.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης των Αιτήσεων της Ο.Σ.Ε.Γ.Ο. στην ιστοσελίδα της ΟΣΕΓΟ: katartisi.osego.gr μέχρι και τη Δευτέρα 16/03/2020.

Στην ημερίδα μίλησε ο Πρόεδρος της Ο.Σ.Ε.Γ.Ο – κύριος Μιχαήλ Τζελέπης και ο Πρόεδρος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου – κύριος Κυπριανίδης Χάρης, παρουσιάσθηκε το πρόγραμμα από την Υπεύθυνη Παρακολούθησης Φυσικού Αντικειμένου – κυρία Αντουέλα – Έλλη Βαγγέλη, παρουσιάσθηκαν μέρη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τον εκπρόσωπο αναδόχου των υποέργων 2,3,4,5 και 6 - κύριο Νούλα Νικόλαο και ακολούθησε εισήγηση σχετικά με την αλυσίδα της αγροδιατροφής από τον κύριο Δημήτρη Μιχαηλίδη – Δημοσιογράφο, Συγγραφέα. Τέλος, αναπτύχθηκε συζήτηση σχετικά με τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου, τις ενέργειες Κατάρτισης και πιστοποίησης, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψήφιων ωφελούμενων αλλά και για το περιβάλλον της σύγχρονης αγοράς εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα καθώς και τις σύγχρονες τάσεις του αγροδιατροφικού κλάδου.


Απολογιστικό Δελτίο Τύπου Θεσσαλονίκης

Ε.Σ.Π.Α. Logo
W3C valid