Ανακοίνωση Υποβολής Συμπληρωματικών Εγγράφων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο πλαίσιο της Α.Π. 70/11-12-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Ωφελούμενων της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζόμενων στις Αγροτικές Οργανώσεις της Χώρας» κωδικός MIS: 5002997, ενημερώνουμε, ότι οι υποψήφιοι, σε περίπτωση ελλείψεων στα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα κληθούν από την αρμόδια Επιτροπή να υποβάλλουν τα σχετικά έγγραφα εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημέρα της σχετικής ειδοποίησης, η οποία θα αποσταλεί στα emails που έχουν δηλώσει οι ωφελούμενοι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων.

Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε επιπλέον να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Σπύρος Τσούμπας

Διεύθυνση: Δεληγιάννη 24, ΤΚ 10682, Αθήνα (περιοχή Μουσείο)

Τηλέφωνο: 210 5229232

e-mail: osego.espa@gmail.com

Για την Ο.Σ.Ε.Γ.Ο.

Ο πρόεδρος,

Μιχάλης Τζελέπης


Ανακοίνωση Υποβολής Συμπληρωματικών Εγγράφων

Ε.Σ.Π.Α. Logo
W3C valid