Ημερίδα - Εκδήλωση Παρουσίασης Προγράμματος Ιωαννίνων 04/03/2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων Γεωργικών Οργανώσεων Ελλάδας (Ο.Σ.Ε.Γ.Ο.), σας καλεί την Τετάρτη 04 Μαρτίου 2020, στις 18:00, στο Συνεδριακό Κέντρο Περιφέρειας Ηπείρου, Στοά Σάρκα (Ν. Ζέρβα 28-30) σε ενημερωτική εκδήλωση για την Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζόμενων στις Αγροτικές Οργανώσεις της Χώρας», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το έργο υλοποιείται και στις 13 περιφέρειες της χώρας και περιλαμβάνει την υλοποίηση Προγραμμάτων Κατάρτισης (Προώθηση Εξαγωγών Και Εξαγωγικό Μάρκετινγκ Αγροδιατροφικών Προϊόντων, Συμμόρφωση με πρότυπα συστήματα τυποποίησης Αγροδιατροφικών Προϊόντων) και την Πιστοποίηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτωντων στη βάση του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024. Ωφελούμενοι της Πράξης  είναι 1.250 εργαζόμενοι (με σχέση εξαρτημένης εργασίας) σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης), ή εποχικά εργαζόμενοι.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης των Αιτήσεων της Ο.Σ.Ε.Γ.Ο. στην ιστοσελίδα της ΟΣΕΓΟ:  katartisi.osego.gr μέχρι και τη Δευτέρα 16/03/2020.

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν οι στόχοι και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου, οι ενέργειες Κατάρτισης και πιστοποίησης, η διαδικασία και οι προυποθέσεις συμμετοχής των υποψήφιων ωφελούμενων αλλά και περιβάλλον της σύγχρονης αγοράς εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα καθώς και οι σύγχρονες τάσεις του αγροδιατροφικού κλάδου.


Αφίσα_04032020

Πρόγραμμα Ιωαννίνων 04/03/2020 18:00μμ

Πρόσκληση Ιωαννίνων

Ε.Σ.Π.Α. Logo
W3C valid