Παράταση υποβολής αιτήσεων δυνητικών ωφελούμενων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε πως στο πλαίσιο της Α.Π. 70/11-12-2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Ωφελούμενων της Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζόμενων στις Αγροτικές Οργανώσεις της Χώρας» κωδικός MIS: 5002997, παρατείνονται οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και υποβολής φυσικών φακέλων ως εξής:

  • Η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τη Δευτέρα 30/03/2020
  • Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 8.5. Διαδικασία υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής – Δικαιολογητικά Συμμετοχής της παραπάνω πρόσκλησης υποβάλλονται εντός σφραγισμένου φακέλου που θα υποβληθεί αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο της Ο.Σ.Ε.Γ.Ο. κατά τις ώρες 08.00 με 15.00 ή θα αποσταλεί ταχυδρομικά ή με courier στη διεύθυνση της Ομοσπονδίας (Δεληγιάννη 24) είτε με αποστολή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: osego.espa@gmail.com μέχρι και τη Δευτέρα 06/04/2020

Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε επιπλέον να επικοινωνήσετε μαζί μας στα παρακάτω στοιχεία.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Σπύρος Τσούμπας

Διεύθυνση: Δεληγιάννη 24, ΤΚ 10682, Αθήνα (περιοχή Μουσείο)

Τηλέφωνο: 210 5229232

e-mail: osego.espa@gmail.com

Για την Ο.Σ.Ε.Γ.Ο.

Ο πρόεδρος,

Μιχάλης Τζελέπης


Αναλυτική Ανακοίνωση Παράτασης Υποβολής Αιτήσεων

Ε.Σ.Π.Α. Logo
W3C valid