Προσωρινά Αποτελέσματα
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OSEGO1 466699844696 Ξάνθης 97.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 OSEGO1 553637892967 Έβρου 97.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 OSEGO1 932817714858 Έβρου 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 OSEGO1 402102985041 Καβάλας 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 OSEGO1 246132481345 Έβρου 85.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 OSEGO1 652986412313 Ξάνθης 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 OSEGO1 129074230960 Ξάνθης 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 OSEGO1 246302076409 Ξάνθης 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 OSEGO1 252919975865 Ξάνθης 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
10 OSEGO1 733717651640 Έβρου 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
11 OSEGO1 716594444907 Έβρου 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
12 OSEGO1 139331061172 Έβρου 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
13 OSEGO1 717656785151 Ξάνθης 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
14 OSEGO1 717359086186 Ξάνθης 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
15 OSEGO1 623387877363 Καβάλας 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
16 OSEGO1 767287594627 Έβρου 79.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
17 OSEGO1 355002848082 Έβρου 73.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
18 OSEGO1 492980398234 Έβρου 72 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
19 OSEGO1 461118526778 Έβρου 71.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
20 OSEGO1 847963137910 Καβάλας 70 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
21 OSEGO1 896567497418 Καβάλας 70 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
22 OSEGO1 859801964974 Έβρου 67 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
23 OSEGO1 199133111429 Καβάλας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
24 OSEGO1 325232386706 Ξάνθης 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
25 OSEGO1 720112036804 Έβρου 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
26 OSEGO1 941590694514 Έβρου 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
27 OSEGO1 585117230328 Ξάνθης 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
28 OSEGO1 186918965267 Έβρου 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
29 OSEGO1 709559194040 Έβρου 62.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
30 OSEGO1 680864926858 Έβρου 60.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
31 OSEGO1 731630631101 Έβρου 60.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
32 OSEGO1 637720849201 Έβρου 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
33 OSEGO1 393246947733 Έβρου 58.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
34 OSEGO1 816082954040 Ξάνθης 57.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
35 OSEGO1 983580536314 Ξάνθης 57.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
36 OSEGO1 573494953270 Ξάνθης 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
37 OSEGO1 528942481056 Ξάνθης 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
38 OSEGO1 311814624286 Ξάνθης 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
39 OSEGO1 770354653429 Ξάνθης 54 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
40 OSEGO1 438921121655 Ξάνθης 21.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OSEGO1 852539052280 Ημαθίας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 OSEGO1 793790482562 Σερρών 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 OSEGO1 516047869283 Σερρών 93.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 OSEGO1 981952667994 Θεσσαλονίκης 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 OSEGO1 668717652615 Ημαθίας 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 OSEGO1 599787409022 Σερρών 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 OSEGO1 828021571145 Ημαθίας 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 OSEGO1 369527832904 Χαλκιδικής 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 OSEGO1 370638997522 Θεσσαλονίκης 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
10 OSEGO1 510896769503 Θεσσαλονίκης 89 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
11 OSEGO1 912193350346 Ημαθίας 88.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
12 OSEGO1 759622408035 Ημαθίας 87.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
13 OSEGO1 201110473270 Ημαθίας 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
14 OSEGO1 508814283122 Ημαθίας 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
15 OSEGO1 860042508323 Ημαθίας 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
16 OSEGO1 295586067010 Ημαθίας 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
17 OSEGO1 940343619580 Χαλκιδικής 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
18 OSEGO1 182851798830 Θεσσαλονίκης 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
19 OSEGO1 381492857790 Θεσσαλονίκης 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
20 OSEGO1 412000631929 Χαλκιδικής 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
21 OSEGO1 570456153948 Σερρών 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
22 OSEGO1 876825574380 Ημαθίας 84.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
23 OSEGO1 649717503861 Σερρών 84.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
24 OSEGO1 303623342840 Θεσσαλονίκης 82.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
25 OSEGO1 624020776847 Θεσσαλονίκης 82 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
26 OSEGO1 795446598511 Θεσσαλονίκης 82 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
27 OSEGO1 202057357189 Σερρών 77 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
28 OSEGO1 343644604558 Ημαθίας 76.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
29 OSEGO1 385230556053 Σερρών 74.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
30 OSEGO1 835567552663 Ημαθίας 73.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
31 OSEGO1 760431091185 Ημαθίας 73.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
32 OSEGO1 266653697361 Ημαθίας 70 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
33 OSEGO1 312229254589 Σερρών 68.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
34 OSEGO1 852665802452 Σερρών 68.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
35 OSEGO1 833590465502 Θεσσαλονίκης 68.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
36 OSEGO1 343449175584 Ημαθίας 68.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
37 OSEGO1 379309730280 Ημαθίας 68 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
38 OSEGO1 596971036570 Σερρών 68 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
39 OSEGO1 157211566987 Ημαθίας 67.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
40 OSEGO1 751553364137 Ημαθίας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
41 OSEGO1 140349419269 Ημαθίας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
42 OSEGO1 967117015891 Σερρών 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
43 OSEGO1 468441814765 Σερρών 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
44 OSEGO1 936663417275 Ημαθίας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
45 OSEGO1 344623466407 Ημαθίας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
46 OSEGO1 250085614103 Ημαθίας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
47 OSEGO1 858379183383 Ημαθίας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
48 OSEGO1 590366886133 Ημαθίας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
49 OSEGO1 885023492386 Σερρών 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
50 OSEGO1 722819474327 Ημαθίας 64.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
51 OSEGO1 219644179715 Θεσσαλονίκης 63.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
52 OSEGO1 847446610485 Ημαθίας 63 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
53 OSEGO1 212347453424 Ημαθίας 63 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
54 OSEGO1 386031154505 Σερρών 62.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
55 OSEGO1 209832749270 Σερρών 62 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
56 OSEGO1 995564470569 Ημαθίας 61.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
57 OSEGO1 611625677714 Ημαθίας 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
58 OSEGO1 223646618039 Θεσσαλονίκης 59.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
59 OSEGO1 664923371175 Ημαθίας 59.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
60 OSEGO1 523066082043 Ημαθίας 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
61 OSEGO1 369219285864 Ημαθίας 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
62 OSEGO1 967106995190 Ημαθίας 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
63 OSEGO1 815689507707 Σερρών 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
64 OSEGO1 607868366552 Θεσσαλονίκης 56.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
65 OSEGO1 312787439224 Ημαθίας 56.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
66 OSEGO1 728383779588 Ημαθίας 56.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
67 OSEGO1 301324677386 Σερρών 54.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
68 OSEGO1 737087634192 Σερρών 53.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
69 OSEGO1 577964341740 Ημαθίας 53.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
70 OSEGO1 664700811340 Πιερίας 53.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
71 OSEGO1 696946636922 Ημαθίας 52.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
72 OSEGO1 934989437617 Ημαθίας 52.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
73 OSEGO1 390230138584 Σερρών 52.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
74 OSEGO1 301613179988 Σερρών 51.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
75 OSEGO1 308540277075 Σερρών 50.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
76 OSEGO1 283933030729 Ημαθίας 49.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
77 OSEGO1 120920892386 Ημαθίας 49.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
78 OSEGO1 779345894193 Σερρών 49.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
79 OSEGO1 803586440519 Ημαθίας 49 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
80 OSEGO1 760484882269 Ημαθίας 48.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
81 OSEGO1 903418707426 Ημαθίας 47.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
82 OSEGO1 334988400631 Ημαθίας 47 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
83 OSEGO1 563252364381 Ημαθίας 46.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
84 OSEGO1 597575607278 Σερρών 46.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
85 OSEGO1 198404196532 Σερρών 46.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
86 OSEGO1 669962780290 Σερρών 45.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
87 OSEGO1 366162102890 Πέλλας 44.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
88 OSEGO1 688918849880 Πέλλας 43.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
89 OSEGO1 743408427292 Ημαθίας 43 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
90 OSEGO1 237892920583 Ημαθίας 42 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
91 OSEGO1 208091721969 Ημαθίας 41.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
92 OSEGO1 694779575501 Ημαθίας 40.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
93 OSEGO1 562548754454 Ημαθίας 39.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
94 OSEGO1 901782883486 Σερρών 37.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
95 OSEGO1 354437638223 Σερρών 36.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
96 OSEGO1 450497503500 Ημαθίας 35 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
97 OSEGO1 698269266841 Σερρών 34.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
98 OSEGO1 456424832086 Ημαθίας 34.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
99 OSEGO1 466465589692 Ημαθίας 33.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
100 OSEGO1 252381988972 Σερρών 32.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
101 OSEGO1 220417429052 Ημαθίας 32.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
102 OSEGO1 509320474693 Ημαθίας 30.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
103 OSEGO1 282702269432 Ημαθίας 29.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
104 OSEGO1 652211906242 Σερρών 29.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
105 OSEGO1 198639591232 Ημαθίας 29.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
106 OSEGO1 306855531685 Ημαθίας 26.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
107 OSEGO1 713760505034 Ημαθίας 26.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
108 OSEGO1 103677338095 Σερρών 24.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
109 OSEGO1 300716443151 Σερρών 22.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
110 OSEGO1 688678082337 Σερρών 22.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
111 OSEGO1 454786079586 Σερρών 21.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
112 OSEGO1 403861299739 Σερρών 20.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OSEGO1 435372141594 Καστοριάς 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 OSEGO1 223966460123 Καστοριάς 70 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 OSEGO1 545455795578 Καστοριάς 67.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 OSEGO1 125592456715 Καστοριάς 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 OSEGO1 276302437887 Καστοριάς 50.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 OSEGO1 737123717300 Καστοριάς 45.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 OSEGO1 488304370954 Καστοριάς 44.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 OSEGO1 329910134430 Καστοριάς 43.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OSEGO1 972722425628 Ιωαννίνων 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 OSEGO1 534589606786 Άρτας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 OSEGO1 742247749235 Άρτας 97.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 OSEGO1 325268601777 Ιωαννίνων 91.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 OSEGO1 489915087953 Ιωαννίνων 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 OSEGO1 361334964482 Άρτας 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 OSEGO1 566327118382 Άρτας 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 OSEGO1 768173737273 Άρτας 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 OSEGO1 386617215625 Ιωαννίνων 85.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
10 OSEGO1 514698375382 Άρτας 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
11 OSEGO1 375706643515 Ιωαννίνων 84.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
12 OSEGO1 122710155904 Ιωαννίνων 84 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
13 OSEGO1 876721575824 Άρτας 82.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
14 OSEGO1 589078512018 Άρτας 81.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
15 OSEGO1 657263151676 Ιωαννίνων 81.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
16 OSEGO1 821999068497 Ιωαννίνων 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
17 OSEGO1 251167158966 Πρέβεζας 79.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
18 OSEGO1 292429869177 Ιωαννίνων 77 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
19 OSEGO1 979335834353 Ιωαννίνων 77 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
20 OSEGO1 114553165250 Άρτας 77 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
21 OSEGO1 526598038082 Ιωαννίνων 76.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
22 OSEGO1 372049921960 Ιωαννίνων 76.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
23 OSEGO1 943815831227 Άρτας 76.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
24 OSEGO1 982549334177 Ιωαννίνων 76 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
25 OSEGO1 508310574590 Άρτας 76 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
26 OSEGO1 673808340826 Ιωαννίνων 75.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
27 OSEGO1 389797226010 Ιωαννίνων 75.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
28 OSEGO1 462779799173 Ιωαννίνων 74.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
29 OSEGO1 823939247385 Άρτας 72.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
30 OSEGO1 194738168142 Άρτας 71.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
31 OSEGO1 826254415031 Ιωαννίνων 69.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
32 OSEGO1 642314675827 Ιωαννίνων 68.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
33 OSEGO1 365615419477 Ιωαννίνων 68.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
34 OSEGO1 847481475441 Πρέβεζας 65.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
35 OSEGO1 349088258439 Ιωαννίνων 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
36 OSEGO1 663453554754 Ιωαννίνων 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
37 OSEGO1 503458208937 Άρτας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
38 OSEGO1 822982722926 Άρτας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
39 OSEGO1 417457999572 Ιωαννίνων 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
40 OSEGO1 475830815682 Ιωαννίνων 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
41 OSEGO1 587664415657 Ιωαννίνων 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
42 OSEGO1 204392503588 Ιωαννίνων 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
43 OSEGO1 215042090325 Ιωαννίνων 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
44 OSEGO1 138753096303 Ιωαννίνων 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
45 OSEGO1 596020955233 Ιωαννίνων 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
46 OSEGO1 638578433371 Άρτας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
47 OSEGO1 279239919048 Άρτας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
48 OSEGO1 491747304788 Άρτας 64 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
49 OSEGO1 287041654329 Άρτας 63.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
50 OSEGO1 688067038189 Ιωαννίνων 62.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
51 OSEGO1 885990002292 Άρτας 62.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
52 OSEGO1 214669618231 Ιωαννίνων 62.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
53 OSEGO1 191465189832 Ιωαννίνων 61.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
54 OSEGO1 845573062278 Ιωαννίνων 61.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
55 OSEGO1 752709797104 Ιωαννίνων 60.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
56 OSEGO1 153743935600 Ιωαννίνων 60.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
57 OSEGO1 402602952417 Θεσπρωτίας 60.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
58 OSEGO1 930798718135 Ιωαννίνων 60.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
59 OSEGO1 474591159572 Άρτας 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
60 OSEGO1 537773284043 Ιωαννίνων 59.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
61 OSEGO1 800022611578 Ιωαννίνων 59 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
62 OSEGO1 672141630099 Άρτας 59 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
63 OSEGO1 554326693720 Ιωαννίνων 58.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
64 OSEGO1 625136907696 Ιωαννίνων 58.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
65 OSEGO1 593483712186 Ιωαννίνων 58.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
66 OSEGO1 966569955270 Ιωαννίνων 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
67 OSEGO1 513747887941 Ιωαννίνων 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
68 OSEGO1 963606554984 Άρτας 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
69 OSEGO1 518004012420 Ιωαννίνων 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
70 OSEGO1 322984225217 Άρτας 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
71 OSEGO1 937054739899 Ιωαννίνων 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
72 OSEGO1 457111621736 Ιωαννίνων 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
73 OSEGO1 864532304077 Ιωαννίνων 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
74 OSEGO1 770291598319 Ιωαννίνων 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
75 OSEGO1 559906964348 Ιωαννίνων 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
76 OSEGO1 348020614181 Ιωαννίνων 55.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
77 OSEGO1 558137169649 Πρέβεζας 54.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
78 OSEGO1 485159837009 Ιωαννίνων 53.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
79 OSEGO1 686539221704 Ιωαννίνων 53 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
80 OSEGO1 997193655209 Ιωαννίνων 52.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
81 OSEGO1 807404921387 Ιωαννίνων 51.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
82 OSEGO1 414728690526 Ιωαννίνων 50.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
83 OSEGO1 672996036458 Ιωαννίνων 50.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
84 OSEGO1 784863191487 Ιωαννίνων 49.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
85 OSEGO1 448367881623 Ιωαννίνων 49.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
86 OSEGO1 681405398547 Ιωαννίνων 48.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
87 OSEGO1 711186847974 Ιωαννίνων 48 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
88 OSEGO1 538832086130 Ιωαννίνων 47.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
89 OSEGO1 442919840839 Ιωαννίνων 46.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
90 OSEGO1 804734109967 Πρέβεζας 46.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
91 OSEGO1 107617468945 Ιωαννίνων 41.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
92 OSEGO1 475252288065 Ιωαννίνων 40.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
93 OSEGO1 273138632002 Πρέβεζας 40.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
94 OSEGO1 839311179218 Ιωαννίνων 39.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
95 OSEGO1 164447031766 Ιωαννίνων 39.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
96 OSEGO1 821943296525 Ιωαννίνων 38.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
97 OSEGO1 232978908307 Ιωαννίνων 36.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
98 OSEGO1 498124971646 Ιωαννίνων 36.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
99 OSEGO1 115379748371 Ιωαννίνων 36 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
100 OSEGO1 613240125173 Πρέβεζας 35 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
101 OSEGO1 105053030035 Ιωαννίνων 32 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
102 OSEGO1 377897081308 Ιωαννίνων 31.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
103 OSEGO1 179309795401 Ιωαννίνων 28.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
104 OSEGO1 810721412791 Ιωαννίνων 28 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
105 OSEGO1 338214651351 Πρέβεζας 27 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
106 OSEGO1 906693655202 Ιωαννίνων 26 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
107 OSEGO1 238202334230 Ιωαννίνων 25.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
108 OSEGO1 788887814056 Ιωαννίνων 23.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
109 OSEGO1 502990251707 Ιωαννίνων 22.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
110 OSEGO1 414200891898 Ιωαννίνων 22.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
111 OSEGO1 425675015936 Ιωαννίνων 20.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
112 OSEGO1 855668593224 Ιωαννίνων 20.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
113 OSEGO1 722937964735 Ιωαννίνων 20.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
114 OSEGO1 253355993076 Ιωαννίνων 18.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
115 OSEGO1 313811663552 Ιωαννίνων 16 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
116 OSEGO1 368907180533 Ιωαννίνων 14.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OSEGO1 929885763940 Λάρισας 93.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 OSEGO1 320474895145 Λάρισας 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 OSEGO1 421318230957 Λάρισας 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 OSEGO1 283209596267 Λάρισας 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 OSEGO1 627473236403 Λάρισας 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 OSEGO1 728311919222 Λάρισας 81.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 OSEGO1 274191614077 Λάρισας 81 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 OSEGO1 188048541161 Λάρισας 77.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 OSEGO1 390736846915 Λάρισας 76.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
10 OSEGO1 811420275780 Λάρισας 75.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
11 OSEGO1 281211012916 Λάρισας 75.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
12 OSEGO1 523456061602 Λάρισας 73.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
13 OSEGO1 133507559857 Λάρισας 73.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
14 OSEGO1 292148587604 Λάρισας 72.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
15 OSEGO1 970111524986 Λάρισας 68.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
16 OSEGO1 594703106618 Λάρισας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
17 OSEGO1 207607172772 Λάρισας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
18 OSEGO1 233949017414 Λάρισας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
19 OSEGO1 573453642861 Λάρισας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
20 OSEGO1 200692468071 Λάρισας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
21 OSEGO1 619664151607 Λάρισας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
22 OSEGO1 492812486880 Λάρισας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
23 OSEGO1 407521223204 Λάρισας 64.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
24 OSEGO1 405043952526 Λάρισας 63.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
25 OSEGO1 561765243020 Λάρισας 63.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
26 OSEGO1 432952084652 Λάρισας 61.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
27 OSEGO1 863774024943 Λάρισας 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
28 OSEGO1 652468238910 Λάρισας 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
29 OSEGO1 793344503288 Λάρισας 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
30 OSEGO1 609581283628 Λάρισας 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
31 OSEGO1 160696507478 Λάρισας 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
32 OSEGO1 398060114830 Λάρισας 55.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
33 OSEGO1 680211580152 Λάρισας 55 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
34 OSEGO1 906357046612 Λάρισας 54.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
35 OSEGO1 467925636377 Λάρισας 54.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
36 OSEGO1 638121107582 Λάρισας 52 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
37 OSEGO1 505096191795 Λάρισας 51.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
38 OSEGO1 741000633522 Λάρισας 50.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
39 OSEGO1 753349464009 Λάρισας 50.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
40 OSEGO1 964673790497 Μαγνησίας 48.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
41 OSEGO1 806078087329 Λάρισας 48.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
42 OSEGO1 561856734343 Λάρισας 48.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
43 OSEGO1 122271240839 Μαγνησίας 48.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
44 OSEGO1 532844178534 Λάρισας 47.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
45 OSEGO1 600930668038 Λάρισας 47.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
46 OSEGO1 754057881960 Λάρισας 47.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
47 OSEGO1 159611638698 Λάρισας 47.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
48 OSEGO1 873004759381 Λάρισας 47.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
49 OSEGO1 569323088457 Λάρισας 46 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
50 OSEGO1 958566168344 Λάρισας 45.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
51 OSEGO1 372210919482 Λάρισας 44.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
52 OSEGO1 203937068342 Λάρισας 43.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
53 OSEGO1 653868268437 Λάρισας 43.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
54 OSEGO1 810129929418 Λάρισας 43.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
55 OSEGO1 778677321882 Λάρισας 42.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
56 OSEGO1 287993408514 Λάρισας 42.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
57 OSEGO1 350584730366 Λάρισας 42 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
58 OSEGO1 309156502825 Λάρισας 38.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
59 OSEGO1 721371268612 Λάρισας 35.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
60 OSEGO1 361115671785 Λάρισας 35.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
61 OSEGO1 160708957515 Λάρισας 35 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
62 OSEGO1 124901074433 Λάρισας 34.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
63 OSEGO1 675961066059 Λάρισας 31.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
64 OSEGO1 382320061255 Λάρισας 31.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
65 OSEGO1 953294046009 Λάρισας 23.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
66 OSEGO1 860871528303 Λάρισας 23.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
67 OSEGO1 727123987164 Λάρισας 15.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
68 OSEGO1 246876843214 Λάρισας 15.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OSEGO1 114244517617 Λευκάδας 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 OSEGO1 464318385523 Λευκάδας 68.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 OSEGO1 199292188594 Λευκάδας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 OSEGO1 529812251980 Λευκάδας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 OSEGO1 669194888732 Λευκάδας 61.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OSEGO1 588781291987 Αιτωλοακαρνανίας 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 OSEGO1 192908203710 Αχαΐας 95 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 OSEGO1 354023306356 Αιτωλοακαρνανίας 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 OSEGO1 121186458326 Αιτωλοακαρνανίας 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 OSEGO1 964952935457 Αιτωλοακαρνανίας 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 OSEGO1 299995801392 Αιτωλοακαρνανίας 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 OSEGO1 867789963589 Αιτωλοακαρνανίας 88 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 OSEGO1 639649311344 Αιτωλοακαρνανίας 86.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 OSEGO1 413368019103 Αιτωλοακαρνανίας 86.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
10 OSEGO1 328543332237 Αιτωλοακαρνανίας 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
11 OSEGO1 536823901796 Αιτωλοακαρνανίας 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
12 OSEGO1 773165598665 Αιτωλοακαρνανίας 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
13 OSEGO1 623566252953 Αιτωλοακαρνανίας 82.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
14 OSEGO1 757933563777 Αιτωλοακαρνανίας 82.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
15 OSEGO1 269204186684 Αιτωλοακαρνανίας 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
16 OSEGO1 364089306551 Αιτωλοακαρνανίας 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
17 OSEGO1 430021033159 Αιτωλοακαρνανίας 78.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
18 OSEGO1 733546250990 Αχαΐας 78 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
19 OSEGO1 985592210715 Αιτωλοακαρνανίας 77 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
20 OSEGO1 967010530784 Αιτωλοακαρνανίας 76 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
21 OSEGO1 630621176465 Αιτωλοακαρνανίας 74.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
22 OSEGO1 236984455123 Αιτωλοακαρνανίας 74.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
23 OSEGO1 507849489835 Αιτωλοακαρνανίας 74.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
24 OSEGO1 487901860396 Αιτωλοακαρνανίας 72.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
25 OSEGO1 589210668544 Αιτωλοακαρνανίας 72 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
26 OSEGO1 248388006591 Αχαΐας 71.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
27 OSEGO1 705552122254 Αιτωλοακαρνανίας 71 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
28 OSEGO1 703303787088 Αιτωλοακαρνανίας 71 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
29 OSEGO1 468306232984 Αιτωλοακαρνανίας 71 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
30 OSEGO1 364415318210 Αιτωλοακαρνανίας 70.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
31 OSEGO1 101554205215 Αιτωλοακαρνανίας 68.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
32 OSEGO1 193187745638 Αιτωλοακαρνανίας 68 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
33 OSEGO1 256651294068 Αιτωλοακαρνανίας 66.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
34 OSEGO1 302583279714 Αιτωλοακαρνανίας 66.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
35 OSEGO1 690398999014 Αιτωλοακαρνανίας 65.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
36 OSEGO1 781841005463 Αιτωλοακαρνανίας 65.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
37 OSEGO1 410701440650 Αιτωλοακαρνανίας 65.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
38 OSEGO1 899069725151 Αιτωλοακαρνανίας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
39 OSEGO1 510772525798 Ηλείας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
40 OSEGO1 849819833384 Αιτωλοακαρνανίας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
41 OSEGO1 589414749923 Αιτωλοακαρνανίας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
42 OSEGO1 145633828095 Αιτωλοακαρνανίας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
43 OSEGO1 759709067742 Αιτωλοακαρνανίας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
44 OSEGO1 708591230315 Αιτωλοακαρνανίας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
45 OSEGO1 195989364864 Αιτωλοακαρνανίας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
46 OSEGO1 641955069051 Αιτωλοακαρνανίας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
47 OSEGO1 821947746073 Αιτωλοακαρνανίας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
48 OSEGO1 296168590287 Αιτωλοακαρνανίας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
49 OSEGO1 752695142341 Αιτωλοακαρνανίας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
50 OSEGO1 917084576157 Αιτωλοακαρνανίας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
51 OSEGO1 452433954888 Αιτωλοακαρνανίας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
52 OSEGO1 917528906875 Αιτωλοακαρνανίας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
53 OSEGO1 849392462877 Αιτωλοακαρνανίας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
54 OSEGO1 191036481706 Αιτωλοακαρνανίας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
55 OSEGO1 429379137365 Αιτωλοακαρνανίας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
56 OSEGO1 133976354757 Αχαΐας 64.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
57 OSEGO1 375877827329 Αιτωλοακαρνανίας 64.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
58 OSEGO1 754883845757 Αιτωλοακαρνανίας 64 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
59 OSEGO1 287102444356 Αιτωλοακαρνανίας 60.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
60 OSEGO1 465536071919 Αιτωλοακαρνανίας 60.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
61 OSEGO1 980243437093 Αιτωλοακαρνανίας 60.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
62 OSEGO1 119173909213 Αιτωλοακαρνανίας 60.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
63 OSEGO1 588624546668 Αιτωλοακαρνανίας 60.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
64 OSEGO1 523752644717 Αιτωλοακαρνανίας 60.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
65 OSEGO1 714448631707 Αιτωλοακαρνανίας 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
66 OSEGO1 721220788527 Αιτωλοακαρνανίας 59.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
67 OSEGO1 878997511895 Αιτωλοακαρνανίας 58.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
68 OSEGO1 809562811107 Αιτωλοακαρνανίας 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
69 OSEGO1 653433543511 Αιτωλοακαρνανίας 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
70 OSEGO1 625661721266 Αιτωλοακαρνανίας 56.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
71 OSEGO1 756346081518 Αιτωλοακαρνανίας 56.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
72 OSEGO1 707294018213 Αιτωλοακαρνανίας 55.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
73 OSEGO1 880729032028 Αιτωλοακαρνανίας 54.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
74 OSEGO1 706339677210 Αιτωλοακαρνανίας 53 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
75 OSEGO1 510253141587 Αιτωλοακαρνανίας 51.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
76 OSEGO1 499909922796 Αιτωλοακαρνανίας 50.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
77 OSEGO1 258766368522 Αιτωλοακαρνανίας 50.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
78 OSEGO1 202624783431 Αιτωλοακαρνανίας 49 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
79 OSEGO1 188368189844 Αχαΐας 49 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
80 OSEGO1 678933570894 Αιτωλοακαρνανίας 48.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
81 OSEGO1 441275815540 Αιτωλοακαρνανίας 48.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
82 OSEGO1 870199780772 Αιτωλοακαρνανίας 45.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
83 OSEGO1 701450148072 Αιτωλοακαρνανίας 44.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
84 OSEGO1 959080273374 Αιτωλοακαρνανίας 44.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
85 OSEGO1 429594598182 Αιτωλοακαρνανίας 44 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
86 OSEGO1 411486027680 Αιτωλοακαρνανίας 32.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
87 OSEGO1 953434213196 Ηλείας 20.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
88 OSEGO1 349639357008 Αιτωλοακαρνανίας 12.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OSEGO1 670510647045 Φθιώτιδας 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 OSEGO1 432402350409 Φθιώτιδας 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 OSEGO1 271275127475 Φθιώτιδας 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 OSEGO1 646897759435 Φθιώτιδας 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 OSEGO1 408689551581 Φθιώτιδας 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 OSEGO1 213520000296 Φθιώτιδας 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 OSEGO1 547002716761 Βοιωτίας 83.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 OSEGO1 324217626604 Φθιώτιδας 83.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 OSEGO1 664937046875 Φθιώτιδας 83 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
10 OSEGO1 381611627410 Φθιώτιδας 79.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
11 OSEGO1 568461556798 Βοιωτίας 77.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
12 OSEGO1 562440477343 Φθιώτιδας 77 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
13 OSEGO1 621510869566 Φθιώτιδας 77 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
14 OSEGO1 368368458040 Φθιώτιδας 77 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
15 OSEGO1 632185830920 Φθιώτιδας 77 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
16 OSEGO1 143716174473 Φθιώτιδας 76 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
17 OSEGO1 170007446608 Φθιώτιδας 76 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
18 OSEGO1 634046028279 Φθιώτιδας 74.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
19 OSEGO1 465289504424 Βοιωτίας 74.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
20 OSEGO1 870660756563 Φθιώτιδας 74 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
21 OSEGO1 789029055428 Φθιώτιδας 73 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
22 OSEGO1 501031817154 Φθιώτιδας 71.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
23 OSEGO1 731202284949 Φθιώτιδας 71.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
24 OSEGO1 317309765619 Φθιώτιδας 70.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
25 OSEGO1 665327904133 Φθιώτιδας 70.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
26 OSEGO1 848405461317 Φθιώτιδας 70.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
27 OSEGO1 561187411584 Βοιωτίας 69.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
28 OSEGO1 306832320193 Φθιώτιδας 68.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
29 OSEGO1 842026333454 Φθιώτιδας 67.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
30 OSEGO1 186941943673 Βοιωτίας 65.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
31 OSEGO1 436544005851 Βοιωτίας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
32 OSEGO1 484429089052 Βοιωτίας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
33 OSEGO1 176961904940 Βοιωτίας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
34 OSEGO1 744693604963 Βοιωτίας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
35 OSEGO1 188323163366 Βοιωτίας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
36 OSEGO1 171897413263 Φθιώτιδας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
37 OSEGO1 793116989252 Φθιώτιδας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
38 OSEGO1 483521235834 Φθιώτιδας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
39 OSEGO1 244697909193 Φθιώτιδας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
40 OSEGO1 985290872547 Φθιώτιδας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
41 OSEGO1 460834134361 Φθιώτιδας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
42 OSEGO1 999302597062 Φθιώτιδας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
43 OSEGO1 683966828659 Φθιώτιδας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
44 OSEGO1 511673015015 Φθιώτιδας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
45 OSEGO1 532118356921 Φθιώτιδας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
46 OSEGO1 231058576146 Βοιωτίας 62.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
47 OSEGO1 833163935092 Βοιωτίας 61.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
48 OSEGO1 410768252571 Βοιωτίας 61.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
49 OSEGO1 864098373581 Βοιωτίας 61.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
50 OSEGO1 387798414410 Βοιωτίας 60.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
51 OSEGO1 947713891744 Φθιώτιδας 60.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
52 OSEGO1 208177493386 Φθιώτιδας 60.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
53 OSEGO1 134242854303 Φθιώτιδας 60.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
54 OSEGO1 859177085674 Βοιωτίας 60.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
55 OSEGO1 882079370017 Βοιωτίας 60.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
56 OSEGO1 171427075113 Βοιωτίας 60 Επιλαχών/Επιλαχούσα
57 OSEGO1 551334459500 Φθιώτιδας 59 Επιλαχών/Επιλαχούσα
58 OSEGO1 847746135447 Φθιώτιδας 58.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
59 OSEGO1 557600454311 Φθιώτιδας 58 Επιλαχών/Επιλαχούσα
60 OSEGO1 191919777068 Εύβοιας 57.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
61 OSEGO1 920901355959 Βοιωτίας 57 Επιλαχών/Επιλαχούσα
62 OSEGO1 204688775124 Φθιώτιδας 56.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
63 OSEGO1 139619882637 Φθιώτιδας 56.5 Επιλαχών/Επιλαχούσα
64 OSEGO1 568608356289 Φθιώτιδας 56.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
65 OSEGO1 663467053506 Βοιωτίας 55.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
66 OSEGO1 581591112949 Φθιώτιδας 55.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
67 OSEGO1 163885494457 Φθιώτιδας 55.5 Επιλαχών/Επιλαχούσα
68 OSEGO1 433940866828 Βοιωτίας 54.5 Επιλαχών/Επιλαχούσα
69 OSEGO1 453726811659 Βοιωτίας 54 Επιλαχών/Επιλαχούσα
70 OSEGO1 239284245138 Φθιώτιδας 53.5 Επιλαχών/Επιλαχούσα
71 OSEGO1 192070960132 Φθιώτιδας 53 Επιλαχών/Επιλαχούσα
72 OSEGO1 180958053158 Φθιώτιδας 52.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
73 OSEGO1 298334413887 Βοιωτίας 52.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
74 OSEGO1 961239678085 Βοιωτίας 52.5 Επιλαχών/Επιλαχούσα
75 OSEGO1 656879353490 Βοιωτίας 52.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
76 OSEGO1 333820178238 Φθιώτιδας 51.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
77 OSEGO1 276829430772 Φθιώτιδας 51.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
78 OSEGO1 178216027926 Βοιωτίας 50.5 Επιλαχών/Επιλαχούσα
79 OSEGO1 727560781111 Βοιωτίας 50.5 Επιλαχών/Επιλαχούσα
80 OSEGO1 170564952867 Βοιωτίας 50.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
81 OSEGO1 538573098738 Βοιωτίας 50 Επιλαχών/Επιλαχούσα
82 OSEGO1 500301405957 Βοιωτίας 50 Επιλαχών/Επιλαχούσα
83 OSEGO1 764341055593 Βοιωτίας 49.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
84 OSEGO1 502575833579 Βοιωτίας 48 Επιλαχών/Επιλαχούσα
85 OSEGO1 134686003752 Φθιώτιδας 47 Επιλαχών/Επιλαχούσα
86 OSEGO1 799260714556 Βοιωτίας 46.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
87 OSEGO1 868096654071 Βοιωτίας 46.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
88 OSEGO1 822840717061 Φθιώτιδας 43.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
89 OSEGO1 234812551769 Βοιωτίας 43.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
90 OSEGO1 707953354187 Φθιώτιδας 42.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
91 OSEGO1 710313985342 Βοιωτίας 42.5 Επιλαχών/Επιλαχούσα
92 OSEGO1 154545578722 Βοιωτίας 42 Επιλαχών/Επιλαχούσα
93 OSEGO1 546481254442 Εύβοιας 41.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
94 OSEGO1 524357698016 Βοιωτίας 40.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
95 OSEGO1 224201572947 Βοιωτίας 39.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
96 OSEGO1 965829806600 Φθιώτιδας 38.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
97 OSEGO1 293345868437 Βοιωτίας 38 Επιλαχών/Επιλαχούσα
98 OSEGO1 332545449872 Φθιώτιδας 36.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
99 OSEGO1 758376710505 Φθιώτιδας 36.5 Επιλαχών/Επιλαχούσα
100 OSEGO1 903120342681 Βοιωτίας 36 Επιλαχών/Επιλαχούσα
101 OSEGO1 643015348351 Φθιώτιδας 35 Επιλαχών/Επιλαχούσα
102 OSEGO1 894233433792 Βοιωτίας 34.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
103 OSEGO1 258476333451 Φθιώτιδας 33.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
104 OSEGO1 313016955561 Βοιωτίας 32.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
105 OSEGO1 693585835942 Φθιώτιδας 31.5 Επιλαχών/Επιλαχούσα
106 OSEGO1 994146526480 Βοιωτίας 30.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
107 OSEGO1 855013308050 Βοιωτίας 30.5 Επιλαχών/Επιλαχούσα
108 OSEGO1 298853653766 Βοιωτίας 30 Επιλαχών/Επιλαχούσα
109 OSEGO1 806680434087 Βοιωτίας 29.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
110 OSEGO1 728298565918 Φθιώτιδας 29 Επιλαχών/Επιλαχούσα
111 OSEGO1 106010426145 Βοιωτίας 28 Επιλαχών/Επιλαχούσα
112 OSEGO1 558584399798 Βοιωτίας 27 Επιλαχών/Επιλαχούσα
113 OSEGO1 132207492999 Βοιωτίας 26.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
114 OSEGO1 941675442307 Βοιωτίας 25.5 Επιλαχών/Επιλαχούσα
115 OSEGO1 532273277941 Βοιωτίας 25.5 Επιλαχών/Επιλαχούσα
116 OSEGO1 988144775401 Φθιώτιδας 25 Επιλαχών/Επιλαχούσα
117 OSEGO1 770700169778 Βοιωτίας 24 Επιλαχών/Επιλαχούσα
118 OSEGO1 533677551013 Βοιωτίας 23.5 Επιλαχών/Επιλαχούσα
119 OSEGO1 107476998594 Βοιωτίας 22.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
120 OSEGO1 255648446395 Εύβοιας 20.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
121 OSEGO1 376634570594 Βοιωτίας 20.5 Επιλαχών/Επιλαχούσα
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OSEGO1 178080602699 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 OSEGO1 467237254352 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 97.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 OSEGO1 702057375874 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 97.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 OSEGO1 651552402257 Πειραιώς 94 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 OSEGO1 499502920405 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 93 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 OSEGO1 797657241422 Νοτίου Τομέα Αθηνών 92.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 OSEGO1 732082569920 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 OSEGO1 737129570185 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 OSEGO1 453165791862 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 89.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
10 OSEGO1 626650759471 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 87.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
11 OSEGO1 435601164681 Δυτικής Αττικής 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
12 OSEGO1 515161105429 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
13 OSEGO1 105581897693 Δυτικού Τομέα Αθηνών 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
14 OSEGO1 185614966601 Πειραιώς 83.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
15 OSEGO1 547268745947 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 83 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
16 OSEGO1 419998520305 Βορείου Τομέα Αθηνών 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
17 OSEGO1 176754900491 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 79.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
18 OSEGO1 508851034251 Νοτίου Τομέα Αθηνών 77 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
19 OSEGO1 493551569906 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 76.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
20 OSEGO1 125316762665 Βορείου Τομέα Αθηνών 75.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
21 OSEGO1 733523709872 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 75 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
22 OSEGO1 705838993518 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 74.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
23 OSEGO1 861958485198 Βορείου Τομέα Αθηνών 73.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
24 OSEGO1 321415932808 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 72.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
25 OSEGO1 337793813324 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 72.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
26 OSEGO1 576765178905 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 72 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
27 OSEGO1 102961003792 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 71 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
28 OSEGO1 658979687703 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 70 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
29 OSEGO1 540063497022 Ανατολικής Αττικής 68.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
30 OSEGO1 911640409321 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 68 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
31 OSEGO1 960712400744 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 67.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
32 OSEGO1 285260953969 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 66.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
33 OSEGO1 643222580309 Ανατολικής Αττικής 66.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
34 OSEGO1 922354547720 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 66.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
35 OSEGO1 815393883530 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
36 OSEGO1 614317237308 Ανατολικής Αττικής 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
37 OSEGO1 496524337727 Βορείου Τομέα Αθηνών 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
38 OSEGO1 198141748359 Νοτίου Τομέα Αθηνών 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
39 OSEGO1 277492452716 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 63.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
40 OSEGO1 542397160784 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 63.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
41 OSEGO1 386417318297 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 62.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
42 OSEGO1 626145582599 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 62.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
43 OSEGO1 375483333495 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 62.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
44 OSEGO1 663272414462 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 62.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
45 OSEGO1 550609609748 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 62.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
46 OSEGO1 327984587574 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 62 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
47 OSEGO1 773599225127 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 61.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
48 OSEGO1 301611738006 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 61 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
49 OSEGO1 466456453744 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
50 OSEGO1 496317365095 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 59.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
51 OSEGO1 795053375504 Ανατολικής Αττικής 59.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
52 OSEGO1 257923262577 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 59.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
53 OSEGO1 225515436134 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 59 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
54 OSEGO1 163239076913 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 58.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
55 OSEGO1 419622355771 Βορείου Τομέα Αθηνών 58.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
56 OSEGO1 947497821094 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 58.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
57 OSEGO1 690240569971 Δυτικού Τομέα Αθηνών 58.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
58 OSEGO1 144803883779 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 58.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
59 OSEGO1 586471029103 Ανατολικής Αττικής 58 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
60 OSEGO1 598958212094 Βορείου Τομέα Αθηνών 57.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
61 OSEGO1 961238844764 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 57.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
62 OSEGO1 256579222623 Ανατολικής Αττικής 57.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
63 OSEGO1 799387394886 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
64 OSEGO1 520997284971 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
65 OSEGO1 690821135818 Ανατολικής Αττικής 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
66 OSEGO1 552090345076 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
67 OSEGO1 464620865520 Ανατολικής Αττικής 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
68 OSEGO1 417023259712 Νοτίου Τομέα Αθηνών 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
69 OSEGO1 975689199865 Δυτικής Αττικής 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
70 OSEGO1 570842870948 Δυτικής Αττικής 56.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
71 OSEGO1 414338132976 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 56.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
72 OSEGO1 356415359382 Δυτικής Αττικής 55.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
73 OSEGO1 571119006842 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 55 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
74 OSEGO1 863122890123 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 53.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
75 OSEGO1 147060835398 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 53.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
76 OSEGO1 513579800255 Δυτικής Αττικής 53.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
77 OSEGO1 171431812008 Βορείου Τομέα Αθηνών 53.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
78 OSEGO1 630430948569 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 52 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
79 OSEGO1 467777507108 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 51.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
80 OSEGO1 421521500724 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 51.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
81 OSEGO1 285366911519 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 51.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
82 OSEGO1 852559230198 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 51.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
83 OSEGO1 893859826654 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 51.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
84 OSEGO1 991878858670 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 51 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
85 OSEGO1 663509400949 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 51 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
86 OSEGO1 482323998238 Νοτίου Τομέα Αθηνών 50.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
87 OSEGO1 467730244472 Δυτικής Αττικής 50.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
88 OSEGO1 681344439683 Ανατολικής Αττικής 50.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
89 OSEGO1 342904737260 Ανατολικής Αττικής 50.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
90 OSEGO1 684426590153 Ανατολικής Αττικής 50 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
91 OSEGO1 927678584817 Ανατολικής Αττικής 46.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
92 OSEGO1 581469159694 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 45.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
93 OSEGO1 595789477738 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 45.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
94 OSEGO1 276667937177 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 45.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
95 OSEGO1 786999858969 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 45.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
96 OSEGO1 836876941560 Βορείου Τομέα Αθηνών 44.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
97 OSEGO1 989192808611 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 41.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
98 OSEGO1 982905335935 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 41.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
99 OSEGO1 351963447157 Ανατολικής Αττικής 41 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
100 OSEGO1 292118247582 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 40 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
101 OSEGO1 779401015109 Δυτικής Αττικής 39.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
102 OSEGO1 720034773128 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 39.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
103 OSEGO1 776031036870 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 39 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
104 OSEGO1 676380754396 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 38.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
105 OSEGO1 566562258122 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 38.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
106 OSEGO1 305591195652 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 38.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
107 OSEGO1 832879516040 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 38.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
108 OSEGO1 767685388657 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 37.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
109 OSEGO1 437058229890 Νοτίου Τομέα Αθηνών 37.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
110 OSEGO1 325619159742 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 37.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
111 OSEGO1 716758863082 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 37.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
112 OSEGO1 426014621005 Δυτικού Τομέα Αθηνών 37.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
113 OSEGO1 803054435729 Νοτίου Τομέα Αθηνών 37.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
114 OSEGO1 509662217054 Βορείου Τομέα Αθηνών 34.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
115 OSEGO1 895219727021 Ανατολικής Αττικής 34.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
116 OSEGO1 511948106120 Ανατολικής Αττικής 34.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
117 OSEGO1 389513752280 Νοτίου Τομέα Αθηνών 34 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
118 OSEGO1 528420668807 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 33.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
119 OSEGO1 940847383213 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 30.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
120 OSEGO1 281981474939 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 29.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
121 OSEGO1 428699052890 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 28.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
122 OSEGO1 347381463887 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 28.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
123 OSEGO1 425211641026 Δυτικής Αττικής 28.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
124 OSEGO1 824273362443 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 27.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
125 OSEGO1 261684751421 Δυτικής Αττικής 27.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
126 OSEGO1 945620644746 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 27.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
127 OSEGO1 667326822034 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 27.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
128 OSEGO1 115198143495 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 27.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
129 OSEGO1 289523580151 Ανατολικής Αττικής 27 Επιλαχών/Επιλαχούσα
130 OSEGO1 228266835247 Ανατολικής Αττικής 26.8 Επιλαχών/Επιλαχούσα
131 OSEGO1 964509083821 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 26 Επιλαχών/Επιλαχούσα
132 OSEGO1 887054717984 Ανατολικής Αττικής 26 Επιλαχών/Επιλαχούσα
133 OSEGO1 706586138734 Δυτικού Τομέα Αθηνών 25.5 Επιλαχών/Επιλαχούσα
134 OSEGO1 734479963074 Δυτικής Αττικής 25 Επιλαχών/Επιλαχούσα
135 OSEGO1 411345255398 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 24.5 Επιλαχών/Επιλαχούσα
136 OSEGO1 326560440039 Νοτίου Τομέα Αθηνών 24.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
137 OSEGO1 625530459978 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 24.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
138 OSEGO1 277107112866 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 24 Επιλαχών/Επιλαχούσα
139 OSEGO1 785631151383 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 23.5 Επιλαχών/Επιλαχούσα
140 OSEGO1 497538020627 Ανατολικής Αττικής 23.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
141 OSEGO1 529588051942 Κεντρικού Τομέα Αθηνών 20.5 Επιλαχών/Επιλαχούσα
142 OSEGO1 927928380836 Ανατολικής Αττικής 20.5 Επιλαχών/Επιλαχούσα
143 OSEGO1 262119108362 Ανατολικής Αττικής 16.2 Επιλαχών/Επιλαχούσα
144 OSEGO1 714630600546 Νοτίου Τομέα Αθηνών 16 Επιλαχών/Επιλαχούσα
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OSEGO1 779764684350 Αργολίδας 88.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 OSEGO1 235692809111 Αρκαδίας 87 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 OSEGO1 975042577872 Αργολίδας 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 OSEGO1 249601660510 Αργολίδας 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 OSEGO1 535416984193 Κορινθίας 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 OSEGO1 260223376114 Κορινθίας 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 OSEGO1 552601285222 Κορινθίας 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 OSEGO1 420218058180 Αργολίδας 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 OSEGO1 532629992727 Κορινθίας 82.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
10 OSEGO1 670167423965 Αργολίδας 73.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
11 OSEGO1 851445340307 Λακωνίας 70 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
12 OSEGO1 999907964791 Αργολίδας 69 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
13 OSEGO1 389872868490 Αργολίδας 68.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
14 OSEGO1 244736456120 Αργολίδας 66.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
15 OSEGO1 779493375269 Κορινθίας 65.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
16 OSEGO1 595423407639 Αργολίδας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
17 OSEGO1 751914696817 Αργολίδας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
18 OSEGO1 868577240428 Κορινθίας 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
19 OSEGO1 650154427751 Αργολίδας 64.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
20 OSEGO1 907992214594 Κορινθίας 62 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
21 OSEGO1 507032391107 Αργολίδας 60.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
22 OSEGO1 312831893455 Κορινθίας 60.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
23 OSEGO1 337616509595 Κορινθίας 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
24 OSEGO1 995628932726 Αργολίδας 57.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
25 OSEGO1 365805052680 Αργολίδας 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
26 OSEGO1 601816006191 Κορινθίας 55 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
27 OSEGO1 978214049340 Αργολίδας 53.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
28 OSEGO1 771026190598 Κορινθίας 49.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
29 OSEGO1 748540866419 Αργολίδας 48.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
30 OSEGO1 703055189204 Αργολίδας 46 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
31 OSEGO1 257797255323 Αργολίδας 44.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
32 OSEGO1 423173349996 Αργολίδας 43.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
33 OSEGO1 367939703427 Αργολίδας 37.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OSEGO1 651414259567 Χίου 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 OSEGO1 922723697319 Λήμνου 70.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 OSEGO1 197397025414 Σάμου 70 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 OSEGO1 840399869522 Λήμνου 62.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 OSEGO1 243355930276 Σάμου 54.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OSEGO1 628744562276 Ρόδου 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 OSEGO1 423494970483 Κω 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 OSEGO1 463399165379 Κω 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 OSEGO1 937397831647 Ρόδου 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 OSEGO1 662022851494 Ρόδου 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 OSEGO1 731420723512 Ρόδου 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 OSEGO1 957851999373 Νάξου 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 OSEGO1 516376494599 Νάξου 78 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 OSEGO1 972280146832 Ρόδου 77.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
10 OSEGO1 348464833852 Ρόδου 77.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
11 OSEGO1 237795649373 Ρόδου 77 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
12 OSEGO1 629904953339 Ρόδου 77 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
13 OSEGO1 823936915136 Ρόδου 77 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
14 OSEGO1 637700370144 Ρόδου 70 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
15 OSEGO1 146136819074 Κω 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
16 OSEGO1 840528970887 Κω 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
17 OSEGO1 707864063929 Ρόδου 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
18 OSEGO1 302197340760 Ρόδου 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
19 OSEGO1 392927934778 Κω 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
20 OSEGO1 470857444075 Κω 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
21 OSEGO1 347146651922 Κω 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
22 OSEGO1 578839332827 Ρόδου 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
23 OSEGO1 882003336583 Ρόδου 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
24 OSEGO1 422440248088 Ρόδου 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
25 OSEGO1 416952441479 Ρόδου 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
26 OSEGO1 277171218805 Ρόδου 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
27 OSEGO1 383622765596 Ρόδου 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
28 OSEGO1 173186711209 Ρόδου 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
29 OSEGO1 618732372590 Ρόδου 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
30 OSEGO1 620308836232 Ρόδου 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
31 OSEGO1 319853601321 Ρόδου 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
32 OSEGO1 114585871216 Ρόδου 64.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
33 OSEGO1 976742972156 Ρόδου 61.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
34 OSEGO1 193313953325 Ρόδου 57.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
35 OSEGO1 783579604550 Κω 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
36 OSEGO1 495266085611 Κω 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
37 OSEGO1 945108691872 Ρόδου 57 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
38 OSEGO1 410469731852 Κω 56 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
39 OSEGO1 667006207962 Ρόδου 54.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
40 OSEGO1 816212420328 Ρόδου 49.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
41 OSEGO1 820470637599 Ρόδου 36.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Μόρια Κατάσταση
1 OSEGO1 114139531892 Ηρακλείου 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 OSEGO1 191443006126 Ηρακλείου 96.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 OSEGO1 158394645965 Χανίων 94.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 OSEGO1 856674839487 Ηρακλείου 92 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 OSEGO1 996731131130 Ηρακλείου 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 OSEGO1 639858428206 Ηρακλείου 90 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 OSEGO1 593024182124 Ηρακλείου 88 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 OSEGO1 232998755985 Ηρακλείου 85 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 OSEGO1 894334727370 Ηρακλείου 83.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
10 OSEGO1 967114539116 Ηρακλείου 83 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
11 OSEGO1 715327565332 Ηρακλείου 82 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
12 OSEGO1 400538222151 Ρεθύμνης 81 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
13 OSEGO1 935090437769 Ρεθύμνης 79 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
14 OSEGO1 328535768858 Ηρακλείου 78.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
15 OSEGO1 513148246221 Ηρακλείου 77 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
16 OSEGO1 566351286246 Ηρακλείου 77 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
17 OSEGO1 967068999614 Ρεθύμνης 72.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
18 OSEGO1 482764492378 Ηρακλείου 72 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
19 OSEGO1 201174245854 Ηρακλείου 71 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
20 OSEGO1 878718102774 Ηρακλείου 69.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
21 OSEGO1 407295116762 Ηρακλείου 69.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
22 OSEGO1 562957443656 Ηρακλείου 69.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
23 OSEGO1 307759357584 Χανίων 67.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
24 OSEGO1 660384070179 Ηρακλείου 65.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
25 OSEGO1 795994233732 Ρεθύμνης 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
26 OSEGO1 745134776905 Ηρακλείου 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
27 OSEGO1 610091803704 Ηρακλείου 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
28 OSEGO1 480065180498 Ρεθύμνης 65 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
29 OSEGO1 515822523596 Ηρακλείου 63.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
30 OSEGO1 346834369227 Ρεθύμνης 62.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
31 OSEGO1 506515103031 Ηρακλείου 62 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
32 OSEGO1 737989621191 Ηρακλείου 62 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
33 OSEGO1 705514671394 Ηρακλείου 57.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
34 OSEGO1 392100335339 Ηρακλείου 57.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
35 OSEGO1 800630665469 Ηρακλείου 57.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
36 OSEGO1 720325079784 Χανίων 54.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
37 OSEGO1 227414326145 Ρεθύμνης 53 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
38 OSEGO1 159522345250 Ηρακλείου 49.5 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
39 OSEGO1 700046032414 Ηρακλείου 46.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
40 OSEGO1 189252068300 Ηρακλείου 41.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
41 OSEGO1 893153204095 Ρεθύμνης 41 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
42 OSEGO1 163744605201 Ηρακλείου 37 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
43 OSEGO1 251620900939 Ηρακλείου 23.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
44 OSEGO1 718551837689 Ρεθύμνης 22.2 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
45 OSEGO1 886953959456 Ηρακλείου 17.8 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη

# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Περιφέρεια Περιφερειακή Ενότητα Παρακολούθησης Κατάσταση
1 OSEGO1 714513583396 Στερεά Ελλάδα Βοιωτίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
2 OSEGO1 951892192458 Στερεά Ελλάδα Βοιωτίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
3 OSEGO1 406266055486 Στερεά Ελλάδα Βοιωτίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
4 OSEGO1 574816443825 Στερεά Ελλάδα Βοιωτίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
5 OSEGO1 422060036537 Στερεά Ελλάδα Βοιωτίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
6 OSEGO1 238107515277 Στερεά Ελλάδα Βοιωτίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
7 OSEGO1 397558456528 Ήπειρος Ιωαννίνων Απορριφθείς/Απορριφθείσα
8 OSEGO1 266298176314 Ήπειρος Ιωαννίνων Απορριφθείς/Απορριφθείσα
9 OSEGO1 627412748305 Ήπειρος Ιωαννίνων Απορριφθείς/Απορριφθείσα
10 OSEGO1 756096906887 Αττική Νοτίου Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
11 OSEGO1 218373848957 Ήπειρος Θεσπρωτίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
12 OSEGO1 167480370824 Ήπειρος Ιωαννίνων Απορριφθείς/Απορριφθείσα
13 OSEGO1 847467708953 Στερεά Ελλάδα Βοιωτίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
14 OSEGO1 134013540251 Κρήτη Ηρακλείου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
15 OSEGO1 668896613891 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
16 OSEGO1 562378712472 Ήπειρος Πρέβεζας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
17 OSEGO1 254165474651 Ήπειρος Πρέβεζας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
18 OSEGO1 757540247033 Θεσσαλία Λάρισας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
19 OSEGO1 989726711614 Ήπειρος Ιωαννίνων Απορριφθείς/Απορριφθείσα
20 OSEGO1 340715422478 Ήπειρος Άρτας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
21 OSEGO1 475605496738 Κεντρική Μακεδονία Ημαθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
22 OSEGO1 853500408396 Ήπειρος Πρέβεζας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
23 OSEGO1 137392239610 Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
24 OSEGO1 903478753809 Αττική Δυτικού Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
25 OSEGO1 138006633519 Θεσσαλία Λάρισας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
26 OSEGO1 690326205049 Πελοπόννησος Αργολίδας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
27 OSEGO1 476587968700 Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
28 OSEGO1 581187978455 Αττική Κεντρικού Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
29 OSEGO1 620112432721 Κεντρική Μακεδονία Ημαθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
30 OSEGO1 672750977692 Θεσσαλία Λάρισας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
31 OSEGO1 579084481226 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
32 OSEGO1 893991233333 Ήπειρος Πρέβεζας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
33 OSEGO1 567090941188 Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
34 OSEGO1 190727442115 Στερεά Ελλάδα Βοιωτίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
35 OSEGO1 320883080645 Θεσσαλία Λάρισας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
36 OSEGO1 767575707736 Στερεά Ελλάδα Φθιώτιδας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
37 OSEGO1 279547393018 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
38 OSEGO1 252475513566 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
39 OSEGO1 321569384071 Θεσσαλία Λάρισας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
40 OSEGO1 475605891306 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
41 OSEGO1 200922600325 Θεσσαλία Λάρισας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
42 OSEGO1 557405661083 Ήπειρος Πρέβεζας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
43 OSEGO1 413741726086 Θεσσαλία Λάρισας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
44 OSEGO1 575366731526 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
45 OSEGO1 319054792816 Πελοπόννησος Αργολίδας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
46 OSEGO1 915332937358 Αττική Κεντρικού Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
47 OSEGO1 404444576349 Ήπειρος Άρτας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
48 OSEGO1 320162688924 Πελοπόννησος Αρκαδίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
49 OSEGO1 178180873268 Κεντρική Μακεδονία Ημαθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
50 OSEGO1 747098327069 Κεντρική Μακεδονία Ημαθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
51 OSEGO1 367550074665 Αττική Κεντρικού Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
52 OSEGO1 879687560860 Κεντρική Μακεδονία Ημαθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
53 OSEGO1 315334043760 Κεντρική Μακεδονία Ημαθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
54 OSEGO1 638957738260 Ήπειρος Ιωαννίνων Απορριφθείς/Απορριφθείσα
55 OSEGO1 678260053839 Κεντρική Μακεδονία Ημαθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
56 OSEGO1 984691950011 Βόρειο Αιγαίο Λέσβου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
57 OSEGO1 851835496276 Κεντρική Μακεδονία Ημαθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
58 OSEGO1 753682733948 Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
59 OSEGO1 241684735079 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
60 OSEGO1 172100380601 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
61 OSEGO1 759762264912 Δυτική Ελλάδα Αχαΐας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
62 OSEGO1 773203968791 Ήπειρος Πρέβεζας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
63 OSEGO1 788374246311 Κεντρική Μακεδονία Ημαθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
64 OSEGO1 346235038912 Κεντρική Μακεδονία Ημαθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
65 OSEGO1 996985502224 Στερεά Ελλάδα Φθιώτιδας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
66 OSEGO1 190305213733 Κεντρική Μακεδονία Ημαθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
67 OSEGO1 400301351602 Ήπειρος Ιωαννίνων Απορριφθείς/Απορριφθείσα
68 OSEGO1 140991826708 Ήπειρος Ιωαννίνων Απορριφθείς/Απορριφθείσα
69 OSEGO1 592059721865 Ιόνιοι Νήσοι Ζακύνθου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
70 OSEGO1 674945318537 Ιόνιοι Νήσοι Ζακύνθου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
71 OSEGO1 312065879961 Ιόνιοι Νήσοι Ζακύνθου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
72 OSEGO1 336962445496 Ιόνιοι Νήσοι Ζακύνθου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
73 OSEGO1 306469035422 Ιόνιοι Νήσοι Ζακύνθου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
74 OSEGO1 620941955580 Ιόνιοι Νήσοι Ζακύνθου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
75 OSEGO1 321454659301 Ιόνιοι Νήσοι Ζακύνθου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
76 OSEGO1 585946399017 Ιόνιοι Νήσοι Ζακύνθου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
77 OSEGO1 969526732969 Ιόνιοι Νήσοι Ζακύνθου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
78 OSEGO1 480677854162 Στερεά Ελλάδα Βοιωτίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
79 OSEGO1 482183623324 Ιόνιοι Νήσοι Ζακύνθου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
80 OSEGO1 735440730479 Ιόνιοι Νήσοι Ζακύνθου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
81 OSEGO1 920709106523 Ιόνιοι Νήσοι Ζακύνθου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
82 OSEGO1 720136858569 Κρήτη Ηρακλείου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
83 OSEGO1 233529920076 Κεντρική Μακεδονία Ημαθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
84 OSEGO1 999792405809 Κεντρική Μακεδονία Ημαθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
85 OSEGO1 963227706512 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
86 OSEGO1 356318828552 Κεντρική Μακεδονία Σερρών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
87 OSEGO1 388529832083 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
88 OSEGO1 376048804581 Αττική Κεντρικού Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
89 OSEGO1 415768384144 Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
90 OSEGO1 646719368612 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
91 OSEGO1 507550759294 Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
92 OSEGO1 944574797218 Πελοπόννησος Αργολίδας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
93 OSEGO1 312900451664 Αττική Δυτικού Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
94 OSEGO1 731292058370 Κεντρική Μακεδονία Χαλκιδικής Απορριφθείς/Απορριφθείσα
95 OSEGO1 871231889949 Κεντρική Μακεδονία Θεσσαλονίκης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
96 OSEGO1 328072528524 Κεντρική Μακεδονία Ημαθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
97 OSEGO1 983086116882 Κεντρική Μακεδονία Ημαθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
98 OSEGO1 235878668387 Ιόνιοι Νήσοι Λευκάδας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
99 OSEGO1 349700834228 Κεντρική Μακεδονία Ημαθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
100 OSEGO1 751254769558 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
101 OSEGO1 144910258667 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
102 OSEGO1 407826506469 Δυτική Ελλάδα Αχαΐας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
103 OSEGO1 700704746362 Πελοπόννησος Αργολίδας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
104 OSEGO1 736522544144 Κρήτη Ηρακλείου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
105 OSEGO1 481257569377 Ήπειρος Άρτας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
106 OSEGO1 263994196255 Κρήτη Ηρακλείου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
107 OSEGO1 693081434809 Δυτική Ελλάδα Αιτωλοακαρνανίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
108 OSEGO1 158723242805 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
109 OSEGO1 820517335336 Βόρειο Αιγαίο Χίου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
110 OSEGO1 402508549865 Κρήτη Ηρακλείου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
111 OSEGO1 863718138836 Θεσσαλία Μαγνησίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
112 OSEGO1 645985357166 Κρήτη Ηρακλείου Απορριφθείς/Απορριφθείσα
113 OSEGO1 390591099992 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Ξάνθης Απορριφθείς/Απορριφθείσα
114 OSEGO1 684499216495 Πελοπόννησος Κορινθίας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
115 OSEGO1 126390936412 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
116 OSEGO1 116130610329 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Καβάλας Απορριφθείς/Απορριφθείσα
117 OSEGO1 323371875867 Αττική Δυτικού Τομέα Αθηνών Απορριφθείς/Απορριφθείσα
Ε.Σ.Π.Α. Logo
W3C valid